กลุ่มงานอาจารย์
                     Faculty Division

ฝ่ายอำนวยการ

 
ฝ่ายอำนวยการ
 
 

 


พ.ต.ท.สุริยะ สุริยะศรี

สารวัตร กลุ่มงานอาจารย์

 
     

 


ร.ต.อ.บำรุง ปัญญา

รองสารวัตร กลุ่มงานอาจารย์

 


ว่าที่ร.ต.ท.หญิงฉัฐมกานต์ รื่นเอม

รองสารวัตร กลุ่มงานอาจารย์

 


  ว่าที่ร.ต.ต.หญิงรุ่งทิวา พันหิรัญ

รองสารวัตร กลุ่มงานอาจารย์

 


ส.ต.ท.หญิงศศิวิมล เส้งนุ้ย

ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอาจารย์

ส.ต.ท.หญิงกิ่งกาญจน์ มานพ
ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอาจารย์

 


ส.ต.ต.หญิงปานวาด นาฬิเกร์
ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอาจารย์

 


ส.ต.ต.ดนุพล ตรีแก้ว
ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอาจารย์

 


ส.ต.ต.วิษณุ ดุสิต
ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอาจารย์