กลุ่มงานอาจารย์
                     Faculty Division

กลุ่มวิชาความมั่นคงและกิจการพิเศษ

 
      กลุ่มวิชาความมั่นคงและกิจการพิเศษ
 

 


พ.ต.อ.หญิง ประกายจันทร์ สุนทรศร

อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ.
(ทนท.บริหารกลุ่มวิชาความมั่นคงและกิจการพิเศษ)

 


พ.ต.ท.วัชรพงษ์ พนิตธำรงค์

อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์
(ทนท.อาจาารย์วิชาความมั่นคงและกิจการพิเศษ)

 


พ.ต.ต.สิทธิพัฒน์ เฉลิมยศ

อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์
(ทนท.อาจาารย์วิชาความมั่นคงและกิจการพิเศษ)