กลุ่มงานอาจารย์
                     Faculty Division

กลุ่มวิชาป้องกันปราบปราม จราจร

 
กลุ่มวิชาป้องกันปราบปราม จราจร
 
 

 


พ.ต.อ.ธีระพงษ์ คล้ายแก้ว

อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ.
(ทนท.บริหารกลุ่มวิชาป้องกันปราบปราม จราจร)

 
     

 


พ.ต.อ.ยุทธพล  เติมสมเกตุ

อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์
(ทนท.อาจารย์วิชาป้องกันปราบปราม)

 


พ.ต.อ.หญิง จินดา  กลับกลาย
อาจารย์ (สบ 4) กลุ่มงานอาจารย์
(ทนท.อาจารย์วิชาจราจร)

 


  พ.ต.ท.สรรค์ชัย  โพธิสุวรรณ

อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์
(ทนท.อาจารย์วิชาป้องกันปราบปราม)

 


พ.ต.ต.สิทธิพงษ์ ศรีเลอจันทร์
อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์
(ทนท.อาจารย์วิชาป้องกันปราบปราม)