กลุ่มงานอาจารย์
                     Faculty Division

กลุ่มวิชาสืบสวนสอบสวน กฎหมาย

 
กลุ่มวิชาสืบสวนสอบสวน กฎหมาย
 
 

 


พ.ต.อ.การุณย์ บัวเผื่อน

อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ.
(ทนท.บริหารกลุ่มวิชาสืบสวนสอบสวน กฎหมาย)

 
 

 


พ.ต.อ.หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา

อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ.
(ทนท.อาจารย์วิชากฎหมาย)

 

 


พ.ต.อ.สุรศักดิ์  เลาหพิบูลย์กุล
อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์
(ทนท.อาจารย์วิชาสอบสวน)

 


พ.ต.อ.ลิปกร  ศุภธนิต

อาจารย์ (สบ 4) กลุ่มงานอาจารย์
(ทนท.อาจารย์วิชาสืบสวน)

 


พ.ต.ท.ฤทธิรุจ เขมะวนิช

อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์
(ทนท.อาจารย์วิชาสืบสวน)

 


พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์
อาจารย์ (สบ 4) กลุ่มงานอาจารย์
(ทนท.อาจารย์วิชากฎหมาย)

 


พ.ต.ท.หญิง ศิริพร  ลบล้ำเลิศ
อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์
(ทนท.อาจารย์วิชากฎหมาย)

 


พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย จรัสบุญประชา
อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์
(ทนท.อาจารย์วิชากฎหมาย)
 

 


พ.ต.ท.หญิง ภัคฐ์ภิชา จันทร์กระจ่าง
อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์
(ทนท.อาจารย์วิชากฎหมาย)