กลุ่มงานอาจารย์
                     Faculty Division

กลุ่มวิชาทั่วไป

 
 

 


พ.ต.อ.หญิง มันทนา มาศศรี

อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ.(ทนท.บริหารกลุ่มวิชาทั่วไป)

 

 


พ.ต.ท.สุทธิชัย สงค์อนุกูล

อาจารย์(สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ.
(ทนท.อาจารย์กลุ่มวิชาทั่วไป)

 


พ.ต.ท.หญิง อชิตา ตาคู

อาจารย์(สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ.
(ทนท.อาจารย์กลุ่มวิชาทั่วไป)