กลุ่มงานอาจารย์
                     Faculty Division

บทความทางวิชาการ

 

เรื่อง : การบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์
โดย  : พันตำรวจเอกหญิง สมรรัตน์ นิรันดรเกียรติ

 

เรื่อง : การบริหารวิกฤตการณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดย  : พันตำรวจเอกหญิง วรณัฐ วรชาติเดชา

   

                   

my space stats