กลุ่มงานอาจารย์
                     Faculty Division

กิจกรรมของกลุ่มงานอาจารย์

การตรวจการดำเนินการจัดหมวดหมู่เอกสารที่มีประสิทธิภาพตามหลัก 5ส

การตรวจการดำเนินการจัดหมวดหมู่เอกสารที่มีประสิทธิภาพตามหลัก 5ส

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้บัญชาการศึกษา ได้เดินทางมาตรวจการดำเนินการจัดหมวดหมู่ที่มีประสิทธิภาพตามหลัก 5ส ของกลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา โดยในการตรวจครั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงการจัดเก็บเอกสารในระบบการจัดเก็บเอกสารราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองบัญชาการศึกษา