กลุ่มงานอาจารย์
                     Faculty Division

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Web Site กลุ่มงานอาจารย์

บทความทางวิชาการ

Image 05

กิจกรรม 5ส

Image 01 การตรวจการจัดหมวดหมู่เอกสารที่มีประสิทธิภาพตามหลัก 5 ส

การประชุมบริหาร กอจ.

Image  02 การประชุมบริหาร กลุ่มงานอาจารย์ ครั้งที่ 4/2556

วิชาเอกสารศึกษา หลักสูตร ผกก.

Image 03 การเข้ากลุ่มวิชาเอกสารศึกษาครั้งที่ 1 ของหลักสูตร ผกก. รุ่นที่ 95

การฝึกประจำสัปดาห์

Image 04 การฝึกข้าราชการตำรวจประจำสัปดาห์
my space stats